Ga naar de inhoud

Verbetering van organisatiecultuur

JUUL biedt een laagdrempelige manier om feedback te verzamelen van medewerkers over diverse aspecten van de organisatiecultuur, zoals communicatie, samenwerking, leiderschap, diversiteit en inclusie. Door regelmatig feedback te verzamelen en deze terug te koppelen aan medewerkers, kunnen zij het gevoel krijgen dat hun mening ertoe doet en dat er serieus wordt omgegaan met hun suggesties en opmerkingen.

Organisaties kunnen de verzamelde feedback gebruiken om gerichte acties te ondernemen om de organisatiecultuur te verbeteren. Door de feedback van medewerkers serieus te nemen en hierop actie te ondernemen, kan het vertrouwen en de betrokkenheid van medewerkers worden vergroot. Dit kan leiden tot een positieve organisatiecultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Met het JUUL dashboard kunnen HR-medewerkers de verzamelde feedback analyseren en rapporteren. Het dashboard biedt inzicht in de antwoorden op de vragen en kan helpen bij het identificeren van trends en patronen. Hierdoor kunnen organisaties gerichte acties ondernemen om de organisatiecultuur te verbeteren. Zo kan JUUL bijdragen aan het versterken van de organisatiecultuur en het vergroten van de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.