Ga naar de inhoud

Inclusiviteit op de werkvloer

Inclusiviteit op de werkvloer is een belangrijk onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt binnen organisaties. Het gaat hierbij om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht afkomst, gender, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken. Een inclusieve werkomgeving kan bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid, meer betrokkenheid en een betere samenwerking. JUUL is een tool die hierbij kan helpen. Door wekelijks een nieuwe vraag te stellen over diverse onderwerpen, waaronder inclusiviteit, wordt er kort cyclisch geleerd wat er speelt onder medewerkers. De vragen zijn laagdrempelig en er wordt gebruik gemaakt van visuals om de antwoorden te geven. Dit maakt het gemakkelijker en leuker om deel te nemen aan de bevraging en zorgt voor een hogere response.Bij vragen over inclusiviteit kan JUUL bijvoorbeeld vragen stellen als: “Hoe inclusief voelt de werkomgeving voor jou?”, “Ervaar je gelijke kansen binnen de organisatie?” of “In hoeverre voel je je gesteund bij diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer?”. Door deze vragen te stellen en de antwoorden te visualiseren, kan de organisatie snel inzicht krijgen in hoe medewerkers inclusiviteit ervaren en waar eventuele knelpunten liggen.

Met JUUL is het ook mogelijk om vervolgpagina’s te tonen na het klikken op een antwoord. Hierdoor kan er dieper worden ingegaan op het onderwerp en kunnen medewerkers meer bewust worden van hun eigen denkbeelden en gedrag. Door middel van storytelling kan er ook worden gewerkt aan bewustwording en educatie op het gebied van inclusiviteit.Inclusiviteit op de werkvloer is een belangrijk onderwerp dat steeds meer aandacht verdient. Door het gebruik van JUUL als tool voor medewerkerstevredenheid kan er snel en laagdrempelig inzicht worden verkregen in hoe medewerkers dit ervaren binnen de organisatie. Dit kan bijdragen aan een inclusievere werkomgeving en daarmee aan een hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.